Hvad mener du om ophavsretten i nutiden?

Foto: Heidi Maxmilling

Foto: Heidi MaxmillingProfessor Rosenmeier har stillet følgende spørgsmål, til mig forleden, hvad mener du om ophavsretten i nutiden? Hvad mener jeg egentlig om ophavsretten i nutiden? Som udgangspunkt synes jeg det er en fantastisk ting, men ved nærmere eftertanke kan jeg godt se at der er plads til forbedringer.

Her tænker jeg mest på at der er nogle regler som måske, i bedste fald, er svære at håndhæve. Blandt andet tænker jeg på det med, at man egentlig skal holde sig fra at deeplinke. Man kan, på den ene side, argumentere for lovligheden til at deeplinke med, at internettets struktur er bygget op til at man skal kunne linke på kryds og tværs.

Derfor kan det virke stødende eller mærkværdigt at man ikke må deeplinke. På den anden side kan deeplinking gøres på en måde så det skader/krænker den eller dem som det linkede oprindeligt kom fra. Altså således at det linkede pludselig optræder på en utilbørlig eller usædelig vis og det kan naturligvis ikke accepteres. Det er således, efter min bedste overbevisning, ikke helt lige for at bare gøre deeplinking tilladt. Der er også nogle forholdsvis vigtige ophavsretlige rettigheder som kan krænkes ved deeplinking og det er også værd at medtage i ens overvejelser for og imod.

En af mine medstuderende synes at beskyttelsesperioden inden for OPHL* er alt for lang, han synes at det er dybt urimeligt at man vælger at beskytte en ophavsret i ophavsmandens levetid + 70 år. Han mener ikke at man bør genindføre, det han refererer til som værende, enevælde på det ophavsretlige område. Der bør harmoniseres yderligere således at alle EU-lande har samme beskyttelsesperiode.

Ovenikøbet så kort en beskyttelsestid som muligt. Han argumenterer med markedsinteresser. Personligt synes jeg ikke, at det er helt så let at besvare. På den ene side kan jeg godt se at somme og visse kan have interesse i at beskyttelsesperioden er langt kortere end ophavsmandens levetid + 70 år. Jeg har bare svært ved at argumentere for hvorfor, jeg synes at det er helt i orden. Det gør jeg nemlig. Måske synes jeg at det er okay at ophavsmandens efterkommere kan nyde godt af at ophavsmandens præstation, rent økonomisk. Måske synes jeg at det er rimeligt at at ophavsmanden kan være forvisset om at selv om at vedkommende ikke længere er levende, så er det ikke muligt at gøre erhvervsmæssig brug af vedkommendes ophavsrettigheder i en rum tid. Måske det kan være med til at give vedkommende en vis sjælero, hvilket jeg også synes kan være et argument for at bevare beskyttelsestiden i sin nuværende længde.

*OPHL = Ophavsretsloven


Nota bene! Det kan godt være at det fremgår af siden her, at jeg først har sat artiklerne på med en vis dato, dog skal jeg føje til at denne artikel stammer fra min studietid på Københavns Universitet.

Céleste RR