En kommentar fra studietiden

Denne kommentar er mest med fordi den er sjov at tænke tilbage på.

Det er væsentligt for mig at pointere, at der ikke er nogen form for kronologi i mine artikler her på siden.  Og at det er mig, som har skrevet alle artiklerne. Ikke alle er angivet med dato på.

Professor Rosenmeiers spørgsmål om intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret, stillet til mig, den gang jeg skulle igang med min blog. De fleste artikler her på siden kommer fra min blog. Dog forefindes der også helt dugfriske artikler, sådan som den der omhandler en revision af OPHL. 

Céleste RR