PAS PÅ MED AT SPARE PÅ BESKYTTELSEN AF DIT NYE VAREMÆRKE/BRAND 04.10.15

Som ny virksomhedsejer, er der rigtig mange ting at skulle holde styr på og ikke mindst tage stilling til. Det er virkelig vigtigt, at finde frem til det rette navn til din virksomhed eller til dit nye produkt, for det hænger uløseligt sammen med markedsføringen af dit produkt og hermed din virksomhed.

Beslutter du dig for ikke, at beskytte dit varemærke kan du komme i en kedelig situation senere hen. Virksomheden vil være mindre værd hvis den skal sælges uden at der foreligger beskyttelse af dens  varemærke. Det samme gør sig gældende for dit produkt, hvis ellers det er et godt produkt og du har et marked som gerne vil aftage det.

Skal du finde en god position på markedet skal dit produkt have et godt navn som efterfølgende skal varemærkeregistreres. Derfor fortjener et nyt varemærke, at blive godt og grundigt gennemtænkt,
rent kreativt, og at få ordentlig juridisk beskyttelse fra første færd.

Det pudsige er, at mange iværksættere, idémagere og start-ups er skræmte af ordene juridisk beskyttelse. Det interessante er dog, at hvis man undlader at tage sig af sine rettigheder, så kan ordene juridisk beskyttelse blive eksponentielt mere skræmmende, fordi det er blevet ignoreret.

Faktisk vil det være en fordel for mange iværksættere, idémagere og start-ups at konsultere en ekspert på området, allerede i den kreative navngivningsfase. På den måde kan de juridiske aspekter af navnet sikres fra starten og så behøver du ikke bekymre dig for fremtiden af varemærket.

Det er væsentligt, både at vide og forstå hvad det egentlig er, et  varemærke gør for virksomheder generelt. Vi siger inden for mit felt, at et varemærkes job er at adskille den ene virksomhed fra den
anden. Hertil kommer at et varemærke skal have visse karakteristika som gør at det overhovedet kan registreres som et varemærke. Det er nemlig langt fra alt som kan og skal varemærkeregistreres.

Varemærket må ikke være deskriptivt eller generisk. Til gengæld skal/ må/kan varemærket være distinktivt og fantasifuldt, for at nævne nogle af kategorierne. Der er en interessant kategori, som ved første øjekast ligner generiske navne/ord, men fordi de anvendes for noget helt andet end det ordet oprindeligt betyder, så opnås der juridisk beskyttelse uden problemer. Det aller bedste eksempel på denne kategori er Apple – det betyder, som bekendt, æble, men navnet anvendes som en computer/teknologivirksomheds varemærke og har derfor intet med frugten at gøre. Fordi det er en arbitrær anvendelse af ordet æble var det meget let, at registrere Apple som varemærke for en teknologivirksomhed. Selve registreringen af varemærket, medfører en beskyttelse mod både brug og misbrug fra andre virksomheders side. Hertil kommer varemærkeloyaliteten fra kundernes side, den opbygges langsomt. Desuden kan kundeopfattelsen af virksomheden kontrolleres ved hjælp af varemærket, hvilket i sig selv er ganske værdifuldt.

Jo mere tid og energi der lægges i udvælgelsen af et varemærke/navn og evt et logo, jo bedre vil virksomheden stå sig - og jo før en ekspert på området drages ind i processen omkring navnet, jo bedre vil virksomheden være stillet ved selve varemærke-ansøgningsprocessen.

 

 

 

Céleste RR