Forretningshemmeligheder & idéer

(Dette er en ældre artikel, lovgivningen har heldigvis ændret sig. Husker ikke årstallet for artiklen)  

Det overrasker mig lidt, at når jeg søger på beskyttelse af forretningshemmeligheder så kommer der ikke nogen resultater frem. Det samme gør sig gældende for forretningsidéer. Vi har her i landet heller ikke deciderede love, der beskytter ovenstående.   Dette hænger muligvis sammen med, at en del af ovenstående kan falde ind under allerede gældende lov, herunder ophavsretsloven.
Ophavsretsloven er faktisk en god lov, som dækker relativt bredt. §1 har faktisk taget højde for det meste, idet ordlyden angiver: Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling. Jeg vil til enhver tid mene, at forretningshemmeligheder falder ind under denne bestemmelse i Ophavsretsloven.

For forretningsidéers vedkommende kan det føjes til, at idéer ikke beskyttes efter sagens natur. Er de konkretiseret i en eller anden form, er det en helt anden sag.   Hvis ikke jeg tager helt fejl, skulle der fra EU's side komme regler, som netop skal sikre forretningshemmeligheder/idéer. Det kan vi så glæde os til. Eller vi kan afvente og se hvorledes EU vil forholde sig til spørgsmålet. Går EU efter laveste fællesnævner, kan det være regelsættet ikke bliver så meget værd.  

 §1 har faktisk taget højde for det meste, idet ordlyden angiver: Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling.  Jeg vil til enhver tid mene, at forretningshemmeligheder falder ind under denne bestemmelse i Ophavsretsloven.

For forretningsidéers vedkommende kan det føjes til, at idéer ikke beskyttes efter sagens natur. Er de konkretiseret i en eller anden form, er det en helt anden sag.  Hvis ikke jeg tager helt fejl, skulle der fra EU's side komme regler, som netop skal sikre forretningshemmeligheder/idéer. Det kan vi så glæde os til. Eller vi kan afvente og se hvorledes EU vil forholde sig til spørgsmålet. Går EU efter laveste fællesnævner, kan det være regelsættet ikke bliver så meget værd.  Som sagt det er en artikel skrevet for en del år siden, hvor der ikke fandtes lovgivning på området. Det har ændret sig nu, jfr. nedenfor.  

Her i 2018 er der endelig kommet lovgivning på området. Se her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197057

Céleste RR